Strona główna > O nas > Polityka prywatności

Zhejiang Mesa Sanitary Co., ltd

Polityka prywatności


GENERAŁ

MESABath Inc. ("MESA", "my" lub "nas") szanuje twoje oczekiwania dotyczące prywatności podczas odwiedzania strony www.MESA.com i wszystkich powiązanych stron internetowych. Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest poinformowanie użytkownika o rodzajach danych osobowych (zdefiniowanych poniżej), które MESA gromadzi, wykorzystuje i ujawnia. Niniejsze oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe, wybory dotyczące takiego wykorzystania i ujawnienia oraz w jaki sposób można poprawić te informacje. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych przez MESA

"Dane osobowe" to wszelkie informacje, które można zidentyfikować jako indywidualne. Informacje te mogą obejmować (ale nie wyłącznie) twoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, numer faksu firmy, wiek i historię zatrudnienia. Dane osobowe nie obejmują jednak Twojego imienia i nazwiska, tytułu biznesowego lub adresu firmy oraz numeru telefonu firmowego jako pracownika organizacji.


Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Oświadczenie o ochronie prywatności jest aktualne od "ostatniej poprawionej" daty, która pojawia się u góry tej strony. Będziemy traktować Dane Osobowe w sposób zgodny z Oświadczeniem o Prywatności, w ramach którego je zbierano, chyba że uzyskamy Twoją zgodę na traktowanie go w inny sposób. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszelkich informacji, które zbieramy lub otrzymujemy o Tobie, z dowolnego źródła.
Zapewniamy, że wszystkie strony trzecie, które są zaangażowane w świadczenie usług w naszym imieniu i są dostarczane z danymi osobowymi, są zobowiązane umową do przestrzegania intencji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i naszych praktyk dotyczących prywatności.


Wprowadziliśmy fizyczne, organizacyjne, umowne i technologiczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich Danych osobowych przed utratą lub kradzieżą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, użyciem lub modyfikacją. Jedynymi pracownikami, którym przyznano dostęp do Twoich Danych Osobowych, są ci, których biznes jest "niezbędny" lub których obowiązki w sposób uzasadniony wymagają od nich dostępu do takich informacji.


GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Zawsze będziemy gromadzić Twoje Dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem (na przykład, kiedy wprowadzasz informacje na stronach internetowych MESA lub w kontaktach off-line, które MESAmusi mieć przy sobie). Możemy zbierać dane osobowe od użytkownika bezpośrednio i / lub od stron trzecich, jeśli uzyskaliśmy na to zgodę lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo. W związku z tym informacje mogą być zbierane poprzez korzystanie ze stron internetowych MESA, w tym (ale nie wyłącznie) wysyłanie do nas wiadomości e-mail; wypełnianie ankiet; i składanie wniosków o zatrudnienie.

Co więcej, przeglądając strony internetowe MESA, Ty i Twoja przeglądarka możecie również przekazywać informacje automatycznie gromadzone przez MESA. Informacje te mogą być łączone z innymi danymi osobowymi, które podałeś. Jedynym innym rodzajem informacji automatycznie przekazywanych do MESA jest typ komputera, systemu operacyjnego i przeglądarki, z której korzystasz. Ta informacja jest dostarczana przez twoją przeglądarkę, którą MESA może użyć do poprawy wydajności swojej strony internetowej.

MESA może również umieszczać małe pliki z danymi, zwane "ciasteczkami", w pliku przeglądarki na twardym dysku komputera. Te pliki cookie automatycznie identyfikują twoją przeglądarkę na serwerze MESA za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z witryną MESA. MESA używa plików cookie do rejestrowania danych witryny. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, aby uniemożliwić akceptowanie plików cookie. Należy pamiętać, że niektóre strony internetowe mogą nie działać poprawnie, jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookie.

Dane osobowe, które zbieramy, będziemy przechowywać w biurach MESA lub w biurach dostawcy usług w prowincji Quebec w Kanadzie.


ZGODA NA GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Zasadniczo uzyskujemy Twoją zgodę przed odebraniem, aw każdym razie przed użyciem lub ujawnieniem Twoich Danych osobowych w jakimkolwiek celu. Możesz przekazać nam swoją zgodę w formie ustnej, elektronicznej lub pisemnej. Forma zgody, której szukamy, w tym wyraźna lub domniemana, będzie w dużej mierze zależeć od wrażliwości Danych osobowych i uzasadnionych oczekiwań, jakie możesz mieć w danych okolicznościach.


WYKORZYSTANIE INFORMACJI OSOBISTYCH
Określamy cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe w momencie, gdy zbieramy takie informacje od Ciebie i uzyskujemy Twoją zgodę w każdym przypadku przed takim użyciem. Zasadniczo używamy danych osobowych w następujących celach ("Cele"):
odpowiedzieć na twoje pytania;
reagowanie na reklamacje produktów lub usług, reklamacje produktów lub wnioski o informacje o produkcie;
gromadzenie danych osobowych w formie zbiorczej w celu opracowania profili konsumentów, przeprowadzania analiz sprzedaży oraz identyfikowania możliwości i strategii marketingowych;
doradztwo w zakresie nowych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować;
zbierać opinie i komentarze dotyczące operacji MESA;
aby dodać Cię do listy mailingowej MESA;
rekrutować na stanowiska w MESA i rozpatrywać twój wniosek o zatrudnienie i twoje CV;
zarządzać naszymi stronami internetowymi;
do zbadania roszczeń prawnych;
takie cele, dla których MESA może uzyskać zgodę od czasu do czasu; i
takie inne zastosowania, jakie mogą być dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.


UJAWNIENIE INFORMACJI OSOBISTYCH
Identyfikujemy, do kogo iw jakim celu ujawniamy Twoje Dane osobowe, w momencie, gdy zbieramy takie informacje od Ciebie i uzyskujemy Twoją zgodę na takie ujawnienie. Na przykład, możemy przekazać Twoje dane osobowe innym dostawcom usług, z którymi mamy umowę, która zawiera odpowiednie standardy ochrony prywatności, o ile takie strony trzecie pomagają nam w osiągnięciu Celów.

Zasadniczo ujawniamy dane osobowe tylko takim osobom, na które wyrażasz zgodę. Niezależnie od powyższego możemy również ujawniać dane osobowe potencjalnemu nabywcy w związku z transakcją sprzedaży części lub całości działalności MESA (w takim przypadku wykorzystanie danych osobowych przez nowy podmiot będzie nadal być ograniczone przez obowiązujące prawo) lub w inny sposób dozwolony lub wymagany przez prawo.

Ponadto możemy przesyłać dane osobowe poza granice kraju w celach określonych powyżej, w tym do przetwarzania i przechowywania przez usługodawców w związku z takimi celami. Należy jednak pamiętać, że w zakresie, w jakim dane osobowe są poza krajem, podlegają prawu kraju, w którym są przechowywane, i mogą podlegać ujawnieniu rządom, sądom, organom ścigania lub organom regulacyjnym. agencje tego innego kraju, zgodnie z prawem tego kraju.


DOSTĘP / PRZEGLĄDANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Możemy zachować zapis Twoich Danych osobowych, korespondencji lub komentarzy w pliku specyficznym dla Ciebie. Będziemy wykorzystywać, ujawniać lub przechowywać Państwa Dane Osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane oraz w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo.

Jeśli złożysz pisemną prośbę o sprawdzenie wszelkich danych osobowych dotyczących ciebie, które zgromadziliśmy, wykorzystaliśmy lub ujawniliśmy, przekażemy Ci wszelkie takie dane osobowe w zakresie wymaganym przez prawo. Udostępnimy takie Dane osobowe w ogólnie zrozumiałej formie i wyjaśnimy wszelkie skróty lub kody.

Zapewnimy, że Twoje dane osobowe będą przechowywane tak dokładne, kompletne i aktualne, jak to możliwe. Nie będziemy rutynowo aktualizować Twoich Danych Osobowych, chyba że taki proces jest konieczny. Oczekujemy, że od czasu do czasu otrzymasz od nas pisemną aktualizację Twoich Danych Osobowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W każdej chwili możesz kwestionować dokładność lub kompletność danych osobowych przechowywanych w naszych rejestrach. Jeśli z powodzeniem udowodnisz, że Twoje dane osobowe w naszych rejestrach są niedokładne lub niekompletne, w razie potrzeby zmienimy Dane osobowe. W razie potrzeby przekażemy zmienione informacje stronom trzecim mającym dostęp do Twoich Danych Osobowych.

Postaramy się odpowiedzieć na każde Twoje pisemne żądanie nie później niż trzydzieści (30) dni po otrzymaniu takich wniosków. Doradzimy Ci na piśmie, jeśli nie uda nam się spełnić twoich żądań w tym terminie. Masz prawo złożyć skargę do federalnego komisarza ds. Prywatności w związku z tym terminem.

Nie będziemy pobierać żadnych opłat za dostęp do danych osobowych przechowywanych w naszych rejestrach ani do naszych praktyk związanych z ochroną prywatności bez uprzedniego podania szacunkowych przybliżonych kosztów, jeśli takie istnieją.

Możemy poprosić o podanie wystarczającej identyfikacji, aby umożliwić dostęp do istnienia, wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych. Wszelkie takie informacje identyfikujące będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu.


KOMUNIKOWANIE Z NAMI O NASZEJ OŚWIADCZEJ PRYWATNOŚCI
Jeśli masz pytania, uwagi, obawy lub skargi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych zasad dotyczących prywatności, prosimy o kontakt pod adresem info@zjmesa.com .